33, Rue du 11 Novembre 1918, 87380 Meuzac, Frankrijk
Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op www.labouchere33.com eigendom van en beheerd door Chambres d’hôtes – La Bouchère 33. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij gegevens die u op onze website (www.labouchere33.com) verstrekt, verzamelen en gebruiken. Het beschrijft ook welke keuzes u heeft met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens en hoe u deze informatie kunt raadplegen en bijwerken.

Gegevensverzameling

De categorieën van persoonsgegevens die wij verzamelen zijn onder andere:
Uw voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer;
Informatie over uw verblijf, inclusief datum van aankomst en vertrek, speciale verzoeken, opmerkingen over uw kamervoorkeuren, faciliteiten of andere diensten;

U kunt altijd zelf bepalen welke persoonsgegevens (indien van toepassing) u met ons wilt delen. Als u er voor kiest om bepaalde gegevens niet te verstrekken, kan dat invloed hebben op uw transacties met ons.

Gegevens die we automatisch verzamelen

Bij het gebruik van onze website verzamelen we ook automatisch gegevens, waaronder persoonsgegevens. Dit is inclusief gegevens zoals taalinstellingen, IP-adres, locatie, apparaatinstellingen, besturingssysteem apparaat, loggegevens, gebruiksduur, opgevraagde URL, statusrapport, gebruikersagent (informatie over browserversie), besturingssysteem, resultaat (kijker of boeker), zoekgeschiedenis, reserverings-ID van de boeker en het soort bekeken data.

Verwerkingsdoeleinden

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw online reservering of verzoek tot reservering te voltooien en te verwerken.
Wij kunnen uw contactgegevens gebruiken om u per mail uit te nodigen om een gastbeoordeling te schrijven na uw verblijf. Dit kan andere reizigers helpen om de accommodatie te kiezen die het beste bij hen past. Als u een gastbeoordeling instuurt, kan deze op onze website geplaatst worden.

Voor zover wettelijk toegestaan, gebruiken wij uw gegevens ook voor marketingdoeleinden. Waar we uw persoonsgegevens gebruiken voor directmarketingdoeleinden, zoals nieuwsbrieven en marketingcommunicatie over nieuwe producten en diensten of andere aanbiedingen waarvan we denken dat ze interessant zijn voor u, vindt u een link Uitschrijven indien u deze berichten niet meer wilt ontvangen.

Het kan voorkomen dat we contact opnemen per mail, post, telefoon of sms, afhankelijk van de contactgegevens die u met ons deelt. Het kan zijn dat wij verzoeken die u heeft ingediend moeten beantwoorden en behandelen.

We gebruiken persoonsgegevens om onderzoek en analyses te doen. 
We kunnen gebruikmaken van een derde partij om dit namens ons te doen. We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor analytische doeleinden, en ter verbetering van onze diensten, de gebruikerservaring en de functionaliteit en kwaliteit van onze website.

We gebruiken de gegevens die persoonsgegevens kunnen bevatten om fraude en andere illegale of onrechtmatige activiteiten te voorkomen. We gebruiken deze gegevens ook om fraude te onderzoeken en op te sporen. We kunnen persoonsgegevens ook gebruiken voor het inschatten van risico’s en voor veiligheidsdoeleinden, waaronder het authenticeren van gebruikers. Voor dergelijke doeleinden kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden, zoals wetshandhavingsinstanties en externe adviseurs.

Wetten en regelgeving: in bepaalde gevallen moeten we de verstrekte gegevens gebruiken, waartoe ook persoonsgegevens kunnen behoren, om juridische geschillen of klachten te behandelen en op te lossen, voor onderzoeks- en nalevingsdoeleinden van de wet- en regelgeving, of om overeenkomsten te handhaven of om te voldoen aan wettige verzoeken van wetshandhavingsinstanties voor zover dit wettelijk vereist is.

Juridische grondslagen

Gezien het doel van A baseren we ons op de uitvoering van een contract. Het gebruik van uw gegevens kan nodig zijn voor de uitvoering van uw contract met ons. Als u bijvoorbeeld onze diensten gebruikt om een kamer te boeken, gebruiken we uw gegevens om onze contractuele verplichting tot het voltooien en beheren van uw reservering met ons uit te voeren. 
Gezien de doelen van B-G baseren we ons op de legitieme belangen: we gebruiken uw gegevens voor onze legitieme belangen, zoals u de best passende content voor de website, e-mails en nieuwsbrieven te bieden, ter verbetering en promotie van onze producten en diensten en onze websitecontent, en voor administratieve, fraudedetectie en juridische doeleinden. Bij het gebruik van persoonsgegevens voor onze legitieme belangen zoeken we altijd naar een evenwichtige balans van uw rechten en interesses met het oog op de bescherming van uw gegevens ten opzichte van onze rechten en interesses.
Gezien het doel van G baseren we ons ook op, indien van toepassing, op onze verplichting tot het voldoen aan het toepasselijk recht. Waar nodig onder toepasselijk recht zullen we om uw toestemming vragen voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen.

Delen van data
Bevoegde autoriteiten: wij geven persoonsgegevens door aan rechtshandhavingsinstanties en andere overheidsinstanties, voor zover wettelijk verplicht of strikt noodzakelijk voor de preventie, opsporing en vervolging van strafbare feiten en fraude.

Bewaren van gegevens

Wij zullen uw gegevens, waaronder persoonsgegevens, bewaren zolang wij het nodig achten om u diensten te verlenen, te voldoen aan toepasselijke wetgeving, geschillen met partijen op te lossen en anderszins indien nodig om ons in staat te stellen onze activiteiten uit te voeren, waaronder het detecteren en voorkomen van fraude of andere illegale activiteiten. Alle bewaarde persoonsgegevens zijn onderhevig aan deze Privacyverklaring. Als u een vraag heeft over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten persoonsgegevens die wij over u verwerken, neem dan contact met ons op.

Uw opties en rechten

We willen dat u zelf controle heeft over hoe uw persoonsgegevens door ons gebruikt worden.
U kunt dit op de volgende manieren doen:
u kunt ons om een kopie vragen van de persoonsgegevens die we over u hebben;
u kunt ons informeren over wijzigingen in uw persoonsgegevens, of ons vragen om de persoonsgegevens die we over u hebben te corrigeren;
in bepaalde gevallen kunt u ons vragen om de verwerking van de persoonsgegevens die we over u hebben te verwijderen, blokkeren of beperken, of bezwaar aan te tekenen tegen de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken;
in bepaalde gevallen kunt u ons ook vragen om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt naar een derde partij te sturen.

Wanneer we met uw toestemming uw persoonsgegevens gebruiken, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving. Bovendien heeft u, wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van legitiem belang of het algemeen belang, het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen dat gebruik van uw persoonsgegevens met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

Informeer ons over eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw persoonsgegevens door contact op te nemen met info@labouchere33.com.
We behandelen uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Vragen of klachten

Als u vragen of opmerkingen heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens of als u de rechten wilt uitoefenen die u onder deze kennisgeving heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@labouchere33.com.

Wijzigingen in de kennisgeving

Net zoals ons bedrijf voortdurend verandert, zal deze Privacyverklaring ook van tijd tot tijd wijzigen. Als u op de hoogte wilt blijven van wijzigingen in deze Privacyverklaring, dan raden wij u aan om deze pagina regelmatig te bezoeken.